logo

STAAT VAN DE BANDEN

Het zijn niet alleen versleten banden, maar ook beschadigde en vooral oude banden die een gevaar kunnen zijn tijdens het rijden.

Vaak zie je dit gevaar niet altijd onmiddellijk en net dat maakt het voor heel wat bestuurders moeilijk om te beslissen de banden te vervangen.
Kijk bovendien ook maandelijks de bandenspanning na (deze vindt u terug in de handleiding van de auto), zo zal de remafstand en het brandstofverbruik optimaal blijven.


VERSLETEN BANDEN

slijtage banden

In het profiel van uw band zal u slijtage-indicatoren terugvinden (zie foto). Zodra deze even hoog zijn als het profiel van uw band is het de hoogste tijd om uw banden te vervangen.
Wij raden u aan om niet tot dit moment te wachten.

Normaal gezien slijten banden mooi gelijk af, indien het profiel echter alleen op één of twee plaatsen is versleten, kan dit wijzen op:
- Te hoge bandenspanning (abnormale slijtage in het midden van het loopvlak)
- Te lage bandenspanning (abnormale slijtage aan de twee zijkanten van de band)
- Slechte uitlijning (abnormale slijtage aan slechts één zijde van de band, of de randjes van het profiel hebben een zaagtand/veervormig uiterlijk)


BESCHADIGDE BANDEN

beschadigde band

Kleine gaatjes, sneetjes in het loopvlak van de banden kunnen normaal gezien perfect veilig hersteld worden. Hierbij moet echter wel altijd de band aan de binnenzijde geinspecteerd worden omdat niet alle schade zichtbaar is aan de buitenkant van de band.

Indien uw band een bult vertoond op de zijflank (meestal veroorzaakt door een knelling tussen de velg en de borduur), dient deze best altijd vervangen te worden. Het gaat hier dan om een breuk in het karkas met een mogelijke klapband als gevolg.


GEBRUIKTE BANDEN

tweedehands banden

Banden zijn duur, zeker als je daarbij het monteren en balanceren moet meetellen. Het is dan ook voor heel wat bestuurders die krap bij kas zitten, aantrekkelijk om voor gebruikte banden de kiezen.

Maar de aankoop van tweedehands banden zal steeds een risico inhouden. Zo heb je totaal geen idee in wat voor omstandigheden de band gebruikt is of onderhouden. De vorige bestuurder kan met lage druk gereden hebben, stoepranden serieus geraakt hebben en misschien zelfs al reparaties moeten laten doen aan de band. Bovendien heeft de band al een zekere ouderdom en al een deel van de profieldiepte verbruikt.


OUDE BANDEN (over datum)

dot datum

Een groot risico van oude banden is het 'verduren' van de rubber.

Niets stopt het effect van de tijd op rubber, waardoor de rubberverbindingen mettertijd zullen verslechteren.

Het is moeilijk om een levensduur op een band te plakken. Er zijn namelijk heel wat externe factoren die hierbij een rol spelen. Rubber is namelijk gevoelig aan warme temperaturen, blootstelling aan zonlicht, kust klimaten, frequentie van gebruik, .. en natuurlijk niet te vergeten, het reservewiel in de koffer. Deze maakt geregeld extreem hoge temperaturen mee.

Onze mening is dat u best na 5 jaar de rubbertoestand jaarlijks controleerd en na 10 jaar de banden laat vervangen.

De productiedatum kan u terugvinden op de zijwand van de band ook wel DOT nummer genoemd.(zie foto - band geproduceerd in 2007 week 35)
Banden na 2000 hebben een 4-cijferige code. De eerste 2 cijfers geven de week weer waarin de band werd gemaakt. De laatste 2 staan voor het productiejaar.


TOT SLOT !

De noodzaak van goede banden worden vaak onderschat. Het is echter het enige contact dat uw auto heeft met het wegdek. 4 stukjes rubber van amper een hand groot - de onderkant van de band. Hoe groter u dit oppervlak dus kan houden, hoe beter de grip op het wegdek.

TERUG naar BANDEN